Bácskossuthfalván - Stara Moravicán : A falu bemutatása

Kisujságok - Letöltések  


A falu bemutatása

A falu bemutatása

Bácskossuthfalva

Bácskossuthfalva vagy Ómoravica (szerbül Стара Моравица / Stara Moravica, németül Alt-Morawitza) a Vajdaság Észak-Bácskai körzetében, Topolya községben fekszik, Pacsértól dél-keletre, Szabadkától 34 km-re, Topolyától 17 kilométerre. Észak-Bácska egyik legmagyarabb települése.

Címere

cimer-kicsi

A címer színe kék: a morovici ősök, a jászok és a kunok színe.
A címer közepén bíborvörös szív: a szeretet, az élet, a lüktető fejlődés és a lélek jelképe.
A két búzakalász az életet, az állandó megújulást jelképezi.
A nyugvó huszárkard - gróf Hadik András lovastábornok kardja - a békesség jele.
A lófős pajzson nyitott, leveles korona van, ez pedig minden olyan település jelképe, amely nem volt ugyan szabad királyi város, de benne szabad emberek éltek, élnek.


Fekvése

Vajdaság Észak-Bácskai körzetében, Bácstopolya községben fekszik, "Bácskossuthfalva"

 
 
 

Bácskossuthfalva /Stara Moravica : Városinformáció és Nemzetisége:

 
 
 

 

Népessége

  • 1931-ben laktak itt a legtöbben: 8034 személy

  • 1961: 6904

  • 1971: 6737

  • 1981: 6449

  • 1991: 6266 lakos, 278 szerb, 5576 magyar

  • 2002: 5699 lakos, 505 szerb, 4975 magyar

  • 2011: ???? lakos, ??? szerb, ???? magyar

Leirás

Tájegység :    Bácska
Körzet :    Észak-Bácskai
Község :    Topolya
Rang :    Falu
Terület :     88,3 km²
Népesség :    Magyar
Összesen (2002) :    5699 fő
Irányítószám :    24340
Körzethívószám :    024

 

 

Nevének eredete

A török időkben fordul elő először a település Omorovica néven. Ehhez hasonló változatok egészen a századfordulóig szerepeltek: Omorovicza, Bács-Omorovicza, Ómorovicza. 1907-től Kossuthfalva, 1912-től pedig Bácskossuthfalva volt a falu hivatalos neve, a Szerb-Horvát-Szlovén királyság kezdetétől Stara Moravica. A második világháború ideje alatt Bácskossuthfalva, a határmódosítást követően pedig szerbül Stara Moravica, magyarul Ómoravica, vagy Moravica. A Magyar Nemzeti Tanács döntése értelmében 2003 óta ismét a Bácskossuthfalva név van hivatalos használatban. Története

Avar kor

Már az avar korban lakott volt a mai település határa. Több kisebb avar kori településről tudunk: Okor, Omár, majd Omárica, Omaricsa, Omorovics, Omarocsa. A mai Koplaló környékén 1975-ben, nagy számban talált avar sír hosszú ideig (IX. sz. elejéig) tartó félnomád, földművelő életformára utal.
16. századig
Középkori magyar múltja azonban már zavaros. Négy elképzelés van a falu nevét, így történetét illetőleg: Maróthfalva,[2] Apáttelke,[3] Aranyos vagy Okor. Ez utóbbi tűnik legvalószínűbbnek. Okor 1192, illetve 1198-ban jelentkezett először az okiratokban, majd 1391-ben tolvajlási ügyben említették újból. 1454-ben a Perényiek birtoka lett. 1504-ben, illetve 1509-ben ismét említést tesznek a faluról, amely valószínűleg a mai Pacsér és Bajsa között terült el.
A török idők
A török korszak rányomta bélyegét a falura. Az 1580-as, 1590-es török defterek, illetve az 1679-es kalocsai dézsmalajstrom egyaránt említi. Ekkor jelentkezett a mai szláv hangzású elnevezés is. Feltételezhetőleg a Morava folyó egyik kis mellékfolyójáról, Morovićról (Morović) kaphatta nevét. Talán az e vidékről származó délszláv lakosság települhetett itt le a XVI. század folyamán.
18. század
A török elleni háború, vagy a kuruc korszak idején valószínűleg elpusztult, de a feljegyzések szetint 1738, 1748, 1763 és 1768 között törökök rabolták. 1771-ben és 1780-ban mint kamarai pusztát említették, melyet főleg szabadkai és zombori marhakereskedők béreltek legeltetésre. 1763 és 1768-ban Vojnics és Rudics szabadkai lakosok bérelték évi 505 frt bérért.
Az 1768. évi kamarai térkép szerint Ómoravicza területe 6967 hold, vagyis 174 telek. 1780-ban is még Pacsérral együtt puszta volt.

Március 15.-i ünnepség a Kossuth-szobornál

A kamara sokáig nem akarta betelepíteni ezt a vidéket – Cothmann telepítési biztos e pusztát csak másodsorban tartja betelepítendőnek – ám II. József gazdaság orientáltságú belpolitikája, illetve szabad vallásgyakorlást hirdető eszméje elhárított minden akadályt. Ennek köszönhetőleg 1786-ban 334 kisújszállási, kunmadarasi, jászkiséri református magyar család települhetett le. A kezdeti nehéz és kemény évek után (árvíz) az emberek talpra álltak és megindult az élet.
19. század
1801-ben több közbirtokosi család megvásárolta a kamarától a falut (Heinrich, Piukovics, Szalmási, Tomcsányi, Vojnics, később csatlakozott az Ungár és a Szemző családok), ami e század végére kisebb zendülést okozott, mikor a nyakasságukról híres ómoravicaiak aratósztrájkokat szerveztek, lépten-nyomon hangsúlyozván elégedetlenségüket a kizsákmányolás miatt.
A falu központjában álló református templom 1822. októberére épült fel.
Az 1831-ben itt tanítóskodó Táncsics Mihály későbbi munkáiban gyakran megemlékezett az itteni agrárproletariátusról. A nyakas kun-református magatartás az 1848–1849-es forradalom előtt, közben és után is kifejezésre jutott – a falu Kossuth-pártiságáról volt híres, habár ez a falu nagy részének a pusztulásához vezetett (1849.), a lakosság tántoríthatatlan maradt.

cimer-kicsi
A századforduló tele volt eseményekkel. A falu Kossuth-szobrot állíttatott (7. a világon) amelyik a két a Kossuth-szobor közül az egyik a Vajdaságban (a másik Magyarittabén van). A szobrot először 1896. augusztus 20-án állították fel, a falu központi útkereszteződésében. Ezt 1919-ben a bevonuló szerb katonák ledöntötték és megrongálták. 1941-től 1944-ig ismét talapzatán állt a szobor, majd 1944-ben, a szovjet és szerb katonák elől a községháza szénapadlására menekítették. Onnan rejtélyes módon eltűnt, majd 1985-ben, egy kamrapadlásról, véletlenszerűen került elő. Restaurálása után 1994. március 20-án került újból felállításra, a községháza melletti parkban. A szobor 78 cm magas, közel 50 kg, bronzból készült.

Szüreti bál

Nagyon erős indulatok alakultak ki a falu neve körül is, amely előbb Kossuthfalva, később Bácskossuthfalva, majd a falusiak kérésére, miniszteri engedéllyel Ómoravica lett. Ez az a időszak, amikor a településnek sikerül megszerveznie és magához kapcsolnia Felső-Roglaticza pusztát, és ez az az időszak, amikor sor került a Szemző-Ungár botrányra, amely alapján Mikszáth Kálmán megírta híres regényét, Noszty fiú esete Tóth Marival címen.

cimer-kicsi
I. világháborútól napjainkig
Az I. világháborúban nagyon sok helybeli férfi odaveszett. 1920-ban az SzHSz királysághoz csatolják. 1941-ben magyar csapatok fölszabadították, de 1944-ben a szerb partizánok bevonultak.
Több mint fél évszázaddal ezen események után, Bácskossuthfalva a topolyai község második legnagyobb települése. Ipara, mezőgazdasága, de főleg polgárai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a falu fennmaradjon és tovább virágozzon.

 

Testvérvárosai

Honosítás

„Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és oszthatatlan, lényegéhez tartozik az egység.”
Éppen ezért senkiről sem szabad lemondanunk! A világban élő egyetlen magyarról sem! Az anyaországban élő magyarok 2010. tavaszán példátlan akarat-egyesítéssel, azzal az elvárással küldték az Országgyűlésbe képviselőiket, azzal adtak megbízást a kormányzó pártoknak, hogy legyenek úrrá a széthúzáson. Teremtsék meg a magyar nemzet határokon átívelő lelki, szellemi újraegyesítését.
Az összetartozás napjának megünneplésével és a különleges, egyszerűsített eljárásban megszerezhető állampolgárság törvényével új alapra helyeztük a magyarság közös ügyét. Ez az állampolgárság végre formálisan, a jog eszközével is összeköti azokat, akik lelkileg, közös hagyományaikban, közös nyelvükkel mindig összetartoztak.
Köztársasági elnökként, hivatalomnál fogva nagy szeretettel köszöntöm hát azokat a határainkon túl élő magyar testvéreinket, akik élni szeretnének ezzel a történelmi eséllyel!
Bízom benne, hogy az állami hivataloktól, valamint ettől az információs honlaptól minden segítséget megkapnak, minden kérdésükre választ találnak, s hamarosan aláírásommal szentesíthetem magyar állampolgárságukat. Akárhányszor is veszem majd kezembe a tollat, ez a feladat mindig felemelő, mindig könnyű, mindig örömteli lesz számomra!

Honosítás Az országgyűlés a tavalyi év végétől tette lehetővé, hogy a határon túli magyarok egyszerűsített honosítási eljárással a magyar állampolgárságot is megszerezhessék.
A törvény 2010. augusztus 20.-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege az, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni és nem kell a magyarországi lakhatást és megélhetést igazolniuk a határon túli magyaroknak.

megvan
 

Az egyszerűsített honosítási kérelem bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél (is) benyújtható

A magyar Országgyűlés májusban fogadta el azt a törvénymódosítást, amely szerint akár három hónap alatt magyar állampolgárságot kaphat a kérelmező. A törvény augusztus 20-án lépett hatályba, de január 1-jétől alkalmazzák.
Az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a www.allampolgarsag.gov.hu címen érhetők el.
Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni? Az a nem magyar állampolgár honosítható (egyéni kérelemre) kedvezményesen, aki az alábbi követelményeknek megfelel:
- maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
- magyar nyelvtudását igazolja,
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
- honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élőnek egyet).
A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.
Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással kell a kérelemhez csatolni. Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot a Magyar Köztársaság területén az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet.


Hol tudom benyújtani a kérelmet?

Az egyszerűsített honosítási kérelmet be lehet nyújtani
- a magyarországi anyakönyvvezetőknél (Polgármesteri Hivataloknál),
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve
- külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél, esetünkben a Berlin, Müchen magyar konzulátuson.

További információkat az internetes honlapon :

Az érdeklődők előzetes tájékoztatásában meghatározó szerep jut a kormány által kifejezetten erre a célra létrehozott, az egyszerűsített honosítással kapcsolatos alapvető információkat, feltételeket, becsatolandó dokumentumok listáját tartalmazó internetes honlapjának:


megvan 

Magyar külképviseletek külföldön :

A kormany.hu indulásával ez a weboldal kizárólag archívumként működik tovább, ezért a külképviseletek jegyzéke is a kormany.hu-n érhető el.

 megvan

 

megvan

Koktélok keverése

 
 ...
 
VODKA KOKTÈL !
...
KLASSZIKUS KOKTÈL !

...
KOKTÈL KEVERÈSE !
...


...

KOKTÈL KEVERÈSE !
...


...

ALKALMI KOKTÈLOK!

  Elkészités
Rakjunk jégkockát a highball pohárba. Tölsük bele a brendyt és limunlevet. Keverjük jól össze,majd töltsük fel kólával.Diszitsük limunkarikával.

Brandy Cuban
Egy Pohár = Alk,tart: 10-11 %

Hozzávalók Hasonló koktélek
Jégkockák Champagne Cocktail
2 rész brendy (vagy konyak) Mickey Mouse
1 rész limun leve Burnt Orange
4 rész kóla Border Crossing
- Pomola
KOKTÈL KEVERÈSE !

...

...


 

FRISURA TREND 2015

Képeken a 2015-es frizuradivat

Nőies hosszú, vagány rövid

Ha 2014-ben is trendi és divatos akarsz lenni, ilyen frizurát kérj a fodrászodtól!

A 2015-es frizuradivat elsősorban a hosszúhaj-pártiaknak kedvez: a sok vállig, hátközépig érő hajkorona mellett alig-alig tűnik fel néhány rövidebb fazon. Jó hír, hogy a mesterkéltnek tűnő megoldások ezúttal is háttérbe szorulnak, a természetesség és a formázatlan frizurák tovább hódítanak, ahogyan az egyszerűség is. Kattintsd végig galériánkat, hogy naprakészen indulhass az év első hajvágására!

A nagy volumenű, hullámos haj dúsabbnak mutatja a frizurát, ez az egyetlen kivétel a természetes hatású fazonok között.

2015-ben is trendi és divatos akarsz lenni,Frizura TREND 2015

 
Frizura TREND 2015

 

Frizura TREND 2015

Nők viselnek vad sörényt vagy pageboy

Ha nem tetszik, de még mindig szeretné , hogy a divat -tudatos , képesnek kell lennie arra , hogy kihagyjon egy pageboy hajvágás . Ezek az új megjelenés a tavasz / nyár 2015 .

A legfrissebb férfi hajtrend 2015-ben ,


Hogyan kell hajat festeni otthon?

A legfrissebb férfi hajtrend

Az elmúlt években semmi igazán meghökkentő vagy átütő hajvágási trendnek nem lehettünk tanúi a férfi frizura-divatban, a klasszikus stílus uralta a kifutókat és a hétköznapokat is - újszerű dolgokat legfeljebb a hajformázási módszerekben rejlő lehetőségek jelenthettek. Ehhez képest 2014-re egy igazán meghökkentő férfi hajvágási módszer van kibontakozóban.

Milyen újdonságot tartogat 2014 a férfi-frizurák terén? Az elmúlt évek jellemző trendje volt az oldalt és hátul felnyírt, fejtetőn hosszabbra hagyott és 'Elvis-szerűen' megformázott rockabilly frizura, aztán a letisztultabb '20-as évekbeli klasszikus hajvágás és oldalválaszték jött divatba. Ezek a trendek még mindig menőnek számítanak, de 2014 valami egészen más újdonságot tartogat.

A jövő év a '90-es évek frizura trendjeit idézi és visszahozza frufrut a férfiak számára is! A frufru szó hallatán Katalin hercegné vagy rosszabb esetben a Dumb és Dumber biliszerűen körbenyírt fejű, Jim Carrey által megformázott karaktere jut eszetekbe? Hát lépjetek túl a korlátaitokon, mert nagyon úgy tűnik, hogy a jövő év legmeghatározóbb férfi frizura újdonsága bizony a jó öreg frufru lesz.

Férfiak frufruval? Csak semmi pánik: 2014-ben is változatlan marad a hátul és oldalt felnyírt férfi frizura divatja, csakhogy... Csakhogy a legújabb trendek szerint a fej tetején a homlok irányában haladva a haj fokozatosan hosszabbodik, azaz: frufruban végződik, nagyjából így:

Forrás: fashionbeans.com
 
Frizura TREND 2015

 
Frizura TREND 2015

 
Frizura TREND 2015


MUNKÀLATOK

 
 munka
 

MUNKÀLATOK

 
 munka
 

Na igy sikerül ha siki

 

HONAPOK

ÈV
2000

ÈV
2001

ÈV
2002

ÈV
2003

ÈV
2004

ÈV
2005

 

LETÖLTENI:

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

JANUÀR ... ... ... ... ... ...
FEBRUÀR ... ... ... ... ... ...
MÀRCIUS ... ... ... ... ... ...
APRIL ... ... ... ... ... ...
MÀJUS ... ... ... ... ... ...
JUNIUS ... ... ... ... ... ...
JULIUS ... ... ... ... ... ...
AGUSZTUS ... ... ... ... ... ...
SZEPTEMBER ... ... ... ... ... ...
OKTOBER ... ... ... ... ... ...
NOVEMBER ... ... ... ... ... ...

DECEMBER

... ... ... ... ... ...
 
 

Na igy sikerül ha siki

 

HONAPOK

ÈV
2000

ÈV
2001

ÈV
2002

ÈV
2003

ÈV
2004

ÈV
2005

 

LETÖLTENI:

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

JANUÀR ... ... ... ... ... ...
FEBRUÀR ... ... ... ... ... ...
MÀRCIUS ... ... ... ... ... ...
APRIL ... ... ... ... ... ...
MÀJUS ... ... ... ... ... ...
JUNIUS ... ... ... ... ... ...
JULIUS ... ... ... ... ... ...
AGUSZTUS ... ... ... ... ... ...
SZEPTEMBER ... ... ... ... ... ...
OKTOBER ... ... ... ... ... ...
NOVEMBER ... ... ... ... ... ...

DECEMBER

... ... ... ... ... ...
 
 

Na igy sikerül ha siki

 

HONAPOK

ÈV
2000

ÈV
2001

ÈV
2002

ÈV
2003

ÈV
2004

ÈV
2005

 

LETÖLTENI:

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

JANUÀR ... ... ... ... ... ...
FEBRUÀR ... ... ... ... ... ...
MÀRCIUS ... ... ... ... ... ...
APRIL ... ... ... ... ... ...
MÀJUS ... ... ... ... ... ...
JUNIUS ... ... ... ... ... ...
JULIUS ... ... ... ... ... ...
AGUSZTUS ... ... ... ... ... ...
SZEPTEMBER ... ... ... ... ... ...
OKTOBER ... ... ... ... ... ...
NOVEMBER ... ... ... ... ... ...

DECEMBER

... ... ... ... ... ...
 
 

Na igy sikerül ha siki

 

HONAPOK

ÈV
2000

ÈV
2001

ÈV
2002

ÈV
2003

ÈV
2004

ÈV
2005

 

LETÖLTENI:

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

JANUÀR ... ... ... ... ... ...
FEBRUÀR ... ... ... ... ... ...
MÀRCIUS ... ... ... ... ... ...
APRIL ... ... ... ... ... ...
MÀJUS ... ... ... ... ... ...
JUNIUS ... ... ... ... ... ...
JULIUS ... ... ... ... ... ...
AGUSZTUS ... ... ... ... ... ...
SZEPTEMBER ... ... ... ... ... ...
OKTOBER ... ... ... ... ... ...
NOVEMBER ... ... ... ... ... ...

DECEMBER

... ... ... ... ... ...
 
 

MUNKÀLATOK

 
 munka